Synergi på toppen 2018-03-21T14:53:59+00:00

SYNERGI PÅ TOPPEN

PEAK³ er en konsulentvirksomhed, der skaber konkurrencekraft i små og mellemstore virksomheder. Det sker ved at udvikle de tre øverste ledelsesniveauer; ejer, bestyrelse og direktion.

Som virksomhedsejer, bestyrelsesmedlem/-formand eller direktør ved du, at det kræver meget altid at være på toppen, optimere og tænke nyt.

Er du topleder i en virksomhed kan et samarbejde med PEAK³ skabe værdi ved at understøtte dig og den øvrige topledelse i at styrke kompetencerne, forbedre det interne samarbejde og herigennem de eksterne resultater.

Små og mellemstore virksomheder besidder ofte et skjult vækstpotentiale, som kan frigøres ved fx at skærpe det strategiske fokus frem mod et klart mål. En bevidst proces, som går på at erkende sine udfordringer, analysere dem og eksekvere, giver bedre resultater.

Hvad er udbyttet af at investere i en ekstern konsulent?
PEAK³ bidrager aktivt til at øge din performance ved at:

  • optimere samarbejdet mellem dig og den øvrige topledelse
  • understøtte din karriere gennem faglig og personlig udvikling
  • øge din værdi og herigennem virksomhedens vækst

Dit udbytte af investeringen klarlægger vi ved indledningen af samarbejdet gennem en tydelig forventningsafstemning, som bringer dig i mål.

Topledelsen og deres sammenhængskraft skaber synergi
Når du og den øvrige ledelse er op på toppen, opstår en særlig synergi, der udløser værdi og konkurrencekraft for din virksomhed og for dig som leder. Det er ikke alene summen af de enkelte indsatser, som gøres af ejer, bestyrelse og direktion alene, men potensen af samarbejdet mellem disse tre ledelsesfunktioner, der skaber en resultatskabende synergi.

Derfor kalder vi det PEAK³, nemlig peak i 3.!

Kontakt mig for en dialog om at bidrage på din rejse mod den næste top.

“PEAK³ gør en forskel og er værdiskabende for små og mellemstore virksomheder”

Download PEAK³ brochure