Bestyrelse 2018-03-21T14:54:46+00:00

Bestyrelse

Begrundelsen for at investere i ekstern, professionel sparring til en bestyrelse er et ønske om at sikre, at bestyrelsens arbejde er værdiskabende for alle interessenter. Disse interessenter er virksomhedsejer, bestyrelse, direktion, medarbejdere, kunder, eksterne samarbejdspartnere og øvrige eksterne interessenter.

God virksomhedsledelse gennem professionalisme
Min involvering i bestyrelsesarbejdet sikrer god virksomhedsledelse og ordentlighed, nemlig corporate governance. Corporate governance er vejen til balance mellem virksomhedens interessenters forskellige interesser.

Som sparringspartner assisterer jeg med:

  • sammensætning af bestyrelsen ud fra behovet for kompetencer
  • definition af formandens og bestyrelsens opgaver
  • kommunikationsstrategi mellem alle parter af topledelsen.

Mit bidrag kan også omfatte en praktisk rolle som:

  • ekstern kompetence i Advisory Board
  • bestyrelsesmedlem
  • bestyrelsesformand.

Jeg varetager bestyrelsens ansvar på to fronter: dels det lovformelige ansvar, dels bestyrelsens fremadrettede arbejde i forhold til at indfri forventningerne fra ejere og direktion. 

Gennem en målrettet og vedholdende indsats sikrer jeg, at bestyrelsen arbejder som et team, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlems kompetencer bliver bragt i spil. 

Bestyrelsens rolle
Noget af det vigtigste, jeg bringer med mig i bestyrelsesarbejdet, er min holdning til, hvordan vi når fra værdigrundlaget til visionen. Virksomheden hviler på værdigrundlaget, og med den rette strategi skal vi nå tættere på vision uden kostbare omveje. Jeg har fokus på, at topledelsen kender og er enige om rollefordelingen. Samtidigt ligger det mig på sinde at sikre, at alle – fra topledelsen til den menige medarbejder – kender strategi og handlingsplaner. De skal vide, hvordan alle deres anstrengelser bringer virksomheden tættere på visionen.

Kvalitetssikring af arbejdet
Jeg har gennemført uddannelserne STRATEGIC BOARDROOM™ og CHAIRMAN™ og har derfor har de officielle bestyrelseslicenser, der findes i Danmark. En INDIVIDUEL BESTYRELSESLICENS® og FORMANDSLICENS® giver mig en professionel tilgang til bestyrelsesarbejdet og til medlemmerne af bestyrelsen.

”Jeg påtager mig ansvar i aktivt bestyrelsesarbejde for virksomheder med udviklingspotentiale”.

Skulle ovenstående have din interesse, fremviser jeg referencer og tager gerne en uforpligtende dialog med dig om jeres behov.