Direktion 2018-03-21T14:54:45+00:00

Direktion

Med fundament i en lang erhvervserfaring og en ofte – usynlig – tilhørende teoretisk tilgang sparrer jeg med virksomhedens direktion om opgaven og rollen som direktør. Det sker med henblik på din og virksomhedens vækst.

Udvikling på vej mod strategi og mål
Sparringen – og herigennem din udvikling som direktør – sker oftest i forbindelse med bestyrelsens opdrag til direktionen. Det er typisk i forbindelse med implementering og operationalisering af den strategi og de mål, der er lagt for fremtiden, at PEAK³ skaber værdi for dig.

Hvordan arbejder vi sammen?
Forløbene er oftest procesforløb, der sikrer ejerskab og konsensus i hele direktionen. Hertil er det muligt for dig at gennemføre et individuelt og veltilrettelagt forløb, hvor jeg fungerer som business coach og sparringspartner. Jeg kan arbejde med dig alene eller sammen med de afdelingsledere, du har ledelsesansvar for. 

Udviklingsplatformen sammensættes situationsbestemt i forhold til jeres aktuelle behov. Et forløb kan sammensættes som indsats for en samlet direktion eller som et personligt forløb for den enkelte leder. 

Jeg kan også assistere med at:

  • udarbejde en intern formidlings- og kommunikationsstrategi
  • styre processer som konsulent
  • implementere handlingsplaner
  • lede personale
  • coache ledere og medarbejdere
  • optimere afsætning og eksport

Direktøren som spillende træner
Jeg bruger tit billedet af en fodboldkamp til at illustrere topledelsens roller. Bestyrelsen sætter rammen; de kridter banen op. Det er så din opgave som direktør – spillende træner – at motivere spillerne på banen. Spillerne er virksomhedens medarbejdere. Som business coach er jeg på mange måder assisterende træner, der hjælper dig med at opdage de blinde vinkler, du måske ikke ser, mens du er aktiv på banen.

Interim management
Jeg har erfaring med at løse interim management opgaver i direktionens ledende funktioner. Med mig på sidelinjen sikrer jeg værdiskabelse for virksomheden og dens medarbejdere.

Skulle ovenstående have din interesse, fremviser jeg referencer og tager gerne en uforpligtende dialog med dig om jeres behov.