Mediation 2018-03-21T14:53:33+00:00

MEDIATION

Uløste konflikter mellem mennesker kan vendes til win-win gennem bevidst, ekstern mægling.

Konsekvenser af konflikter

Uløste konflikter koster både menneskeligt og økonomisk.

De menneskelige omkostninger kan være:

  • stress
  • sygdom
  • søvnløshed
  • dårligt arbejdsklima
  • sygefravær.

Undersøgelser* viser, at op til 42 % af en leders arbejdstid går med at løse konflikter.

Af økonomiske omkostninger viser en anden undersøgelse**, at mere end 65 % af problemerne med at realisere fastsatte mål skyldes interne konflikter. Manglende kompetencer og svag motivation blandt medarbejderne har ellers ofte været det, man mente var skylden.

Mediation hjælper til at løse konflikterne konstruktivt, så relationen kan bevares eller afsluttes på en værdig måde for alle parter.

Mit bidrag kan bestå i:

  • mægling ved uløste konflikter
  • udarbejdelse af konfliktpolitik
  • procedurer og handlingsplaner for håndtering af konflikter.

Mit udgangspunkt er en kombination af teoretisk viden om op- og nedtrapning ved konflikter, coaching, empati og min praktiske erfaring som leder. Mit mål ved al mægling er at genoprette ro og tillid mellem de implicerede. På den måde genoprettes også retningen i virksomheden.

”Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Men måden, vi håndterer dem på, bestemmer, om de er konstruktive eller destruktive. Det er som udgangspunkt ikke problemet, der er problemet, men måden, du tænker om problemer, der er”.

Skulle ovenstående have din interesse, fremviser jeg referencer og tager gerne en uforpligtende dialog om jeres behov.

* Watson & Hoffman, 1996
** The Dana Measure of Financial Costs of Organizational Conflict, 2001