Ejere 2018-03-21T14:54:48+00:00

Ejere

Tydelig kommunikation og klare aftaler om forventninger og proces er de gennemgående temaer i min interaktion med dig som virksomhedsejer.

I et samarbejde om at skabe større værdi og for dig som virksomhedsejer og bedre synergi i hele din topledelse gennemgår vi fra starten en række processer. Det gør vi for at klargøre, om der er en basis for et samarbejde. Processerne er:

  1. Forventningsafstemning
  2. Kortlægning af ambitioner og risikovillighed

og eventuelt:

  1. Samarbejde mellem flere ejere
  2. Business coaching og personlig sparring

Forventningsafstemning om opgave, rammer og succeskriterier
Når du som ejer af en virksomhed beslutter dig for at bruge en ekstern ressource som sparringspartner, er det min erfaring, at de bedste resultater nås, når vi gennemfører en gensidig forventningsafstemning, før vi indleder det egentlige samarbejde.

Forventningsafstemningen sikrer, at der er enighed om:

  • opgaven og behovet for sparring
  • rammerne for opgavens løsning
  • succeskriterierne

Under forventningsafstemningen er vi i tæt dialog om dine personlige holdninger og menneskelige værdier, da de ofte ligger til grund for din virksomheds værdigrundlag. Denne viden er uvurderlig og givende for partnerskabet mellem dig og mig som ekstern sparringspartner. 

Kortlægning af ambitioner og risikovillighed
Dine ambitioner og risikovillighed skal fra starten formuleres, så de er entydige og kan danne rammen for bestyrelsens strategiarbejde. En klar ramme gør også direktionens formidling og efterfølgende implementering af strategien lettere.

Samarbejde mellem flere ejere
I virksomheder med flere ejere er det min erfaring, at I med fordel kan gennemføre en partnerskabsproces, som indledes med en forventningsafstemning. Sammen med jeres ambitioner og risikovillighed sætter denne forventningsafstemning de overordnede rammer for partnerskabet og synliggør den job- og ansvarsmæssige rollefordeling mellem jer.

Business coaching og personlig sparring
Har du eller en af dine topledere behov for business coaching eller en personlig sparringspartner, afdækker vi behovet, som bliver omdrejningspunkt for denne udvikling.

Blandt andet Kierkegaard er min inspiration, når jeg coacher og sparrer. Kierkegaard har sagt, at vil man hjælpe en anden med at udvikle sig, handler det om at møde ham dér, hvor han er.

Jeg møder dig derfor, hvor du er. Ydmyghed er også en værdi, som Kierkegaard hylder, og derfor er det vigtigt for mig at have dit verdensbillede for øje. Imødekommenhed, samspil og ydmyghed er derfor blandt mine succeskriterier.

Skulle ovenstående have din interesse, fremviser jeg referencer og tager gerne en uforpligtende dialog med dig om jeres behov.